Klub úspěchu “Sni – Jednej – Žij”

Do konce roku 2018 zbývá méně než šedesát dnů. Jste s uplynulým rokem spokojeni?
Dosáhli jste cílů, které jste si v něm stanovili? Končí tak, jak jste si to představovali?

Někdy si člověk vytyčí cíle a zprvu se i snaží jich dosáhnout, ale něco ho náhle vychýlí ze správného směru, svede z cesty a on najednou směřuje úplně opačným směrem. Nebo ustrne a nesměřuje vůbec nikam. A co je nejsmutnější, nenajde v sobě sílu, aby se vrátil na svou původní cestu a pokračoval správným směrem. Sám sebe hubuje za ne dost pevný charakter, nedostatek vnitřní síly a motivace, za lenost a apatii.

Chci vám pomoci, aby pro vás odcházející rok 2018 byl zdařilejší a jeho výsledky byly povedenější.

Zakládám proto Klub úspěchu Sni – Jednej – Žij!

30 kroků k cíli. 30 dnů práce na sobě samém.

Účastníci klubu si vytyčují cíle, kterých chtějí dosáhnout. Budou na nich jeden měsíc, to jest 30 dnů, pracovat.

Start — 12. listopadu 2018.

Program bude probíhat v uzavřené skupině na Viber messengeru (mobilním).Autorka kurzu

Jak to bude probíhat:

 • Každý z účastníků si sám stanoví reálné, hmatatelné a uskutečnitelné cíle.
 • Každý si bude svým tempem pracovat na svých cílech.
 • Každodenní práce na sobě pod vedením trenéra.
 • Každodenní zpráva ve skupině stejně cílevědomých, stejně smýšlejících společníků – synergický efekt a vzájemná podpora.
 • Každodenní motivující zpráva od trenéra — rady jak zvýšit efektivitu, zlepšit svůj time-management a posílit koncentraci.
 • Všechno bude probíhat ve vašem mobilu, vždycky vše budete mít při ruce.
 • K cíli nepůjdete sami, ale spolu s ostatními členy klubu, ve vzájemné podpoře a nabíjení energií.
 • 30 dnů je hodně času a je podivuhodné, kolik toho dokážeme udělat, když se soustředíme na to, co je třeba.
 • Žádná nudná teorie, jen 100% praxe: Jdi a dělej.

Co během členství v klubu získáte:

 • Během třiceti dnů cílevědomé práce na svých snech se jim skutečně přiblížíte.
 • Vytvoříte si užitečné návyky.
 • Uvědomíte si, jak moc toho dokážete, pocítíte vlastní produktivitu.
 • Osvojíte si návyky time managementu.
 • Získáte pocit vnitřní síly a sebejistoty.
 • Strávíte čas obklopeni cílevědomými lidmi.
 • Uvědomíte si, že vše, co vás limituje, je ve vaší vlastní hlavě, všechny sny jsou reálné a je třeba prostě jít a jednat.

Cíle

Každý účastník si zapíše cíle, na kterých bude následující měsíc pracovat. Maximum je 10 cílů. Na rok můžete mít cílů více, a to je jenom správně. V klubu však budeme pracovat na omezeném počtu cílů, aby nedošlo k rozptylu úsilí.

Cíle si můžete stanovit jakékoli. Můžete si například vytyčit po jednom cíli v každé ze základních oblastí svého života — zdraví, finance a kariéra, vztahy, lidé kolem vás, osobní růst, duchovnost a smysl života. Vyhnete se tak nepoměru způsobeným honbou za jediným určitým cílem a budete žít ve všech směrech plným, bohatým životem.

Cíle musejí být splnitelné a závislé pouze na vaší vytrvalé práci na nich.

Zprávy

Vaším úkolem bude každý den od pondělí do pátku pracovat na svých cílech a psát zprávy o pokroku směrem k jejich naplnění – u každého cíle zvlášť. Pokud od vás žádná zpráva nepřijde, dostáváte trestný bod. Ti, kdo dostanou tři trestné body, z klubu vypadávají.

Pomoc trenéra

Každý den po dobu trvání klubu, od pondělí do pátku, budete od trenéra dostávat motivační zprávy. Posílí to vaši rychlost a jistotu v tom, co děláte.

Synergie a síla prostředí

V klubu vzniká synergický efekt. To je mohutná síla. Když si člověk dá nějaký cíl, po určitou dobu ho k práci na něm žene nadšení. Časem však nadšení pohasíná a člověk potřebuje stále více sil, aby se přiměl k pokračování.

Když ale pracuje ve skupině, podléhá synergii skupiny, vidí pokrok a aktivitu ostatních, a to mu dodává sílu k práci na sobě.

Každodenní motivující texty od trenéra vám pomohou udržovat tempo a soustředit se na to, co je hlavní.

V klubu budete obklopeni lidmi, kteří jdou za svým cílem. Lidmi, kteří vykročili z rámce průměrnosti, vyvolenců, kteří se rozhodli změnit všechno ve svém životě k lepšímu.

Princip odpovědnosti

Svůj cíl si zadáváte sami. Nikdo jiný nežli vy. Vy ho hodnotíte a určujete, zda je to cíl pro vás reálný. A vy sami také odpovídáte za práci na jeho dosažení. Nikdo jiný než vy na něm pracovat nebude a nikdo mimo vás se k němu nepřiblíží.

Skupina a trenér jsou výbornými pomocníky na cestě k výsledku, dosáhnout ho však musíte samostatně.

Vhodně zvolený čas programu

Vhodně zvolený čas programu – 12.11 — 11.12.2018 – vám umožní dosáhnout svých cílů ještě v tomto roce a přitom vám ponechá dostatek času k přípravě na vánoční svátky. S pocitem vnitřního uspokojení a vlastní důstojnosti se pak ponoříte do pohádky Vánoc.

Po vykonání houževnaté práce na zlepšení vlastního života se budete cítit jako vítězové a do následujícího roku 2019 si stanovíte nové inspirující cíle umožňující vám vybudovat si opravdu krásný a bohatý život.

Přeji vám úspěch na cestě k životu svých snů a ráda vás uvidím v Klubu “Sni-Jednej-Žij”.

Cena: 1490 Kč / 54 euro 

REGISTRACE SKONČILA