fbpx
Přejít k navigační liště

SmartAkademie.cz je portál přinášející informace a zajímavosti o osobním rozvoji, zdravé výživě, sportu a aktivním způsobu života. Pro pestrost uvádíme názory, pohledy a zkušenosti nejrůznějších autorů na otázky zdravého životního stylu.

Všechny materiály umístěné na portálu SmartAkademie.cz jsou pouze informační. Pokud jde o jejich případné využití, nejsme oprávněni a neposkytujeme žádné záruky.

SmartAkademie.cz nenese žádnou odpovědnost za vaše zdraví, za váš fyzický a psychický stav, ani za vaše osobní rozhodnutí týkající se vašeho zdraví a životního stylu. Využití informací zveřejněných na našich stránkách je tedy věcí vlastního uvážení a vlastní odpovědnosti každého návštěvníka.

Žádná z informací zveřejněných na portálu SmartAkademie.cz není lékařským doporučením či konzultací ani jiným způsobem provádění zdravotnické či jakékoli jiné odborné praxe.

K řešení konkrétních otázek týkajících se vašeho zdraví, fyzického a psychického stavu doporučujeme vždycky se obrátit na svého lékaře, případně jiné odborníky v konkrétních oblastech.